Logo carte NL 2018 2

family-living

Voor uw verzekeringen bent u hier aan het juiste adres...... en dat sinds 1908!

HISTORIEK VAN HET KANTOOR

Gesticht in 1908 door wijlen PHILIPS Arthur (1859-1937) die zijn eerste polissen plaatste bij l’ASSURANSCE LIEGEOISE zijnde de eerste generatie. Alles gebeurde “per” fiets. De eerste polis was een ongevallenpolis voor de arbeiders van het kiezel winning bedrijf  ENGETRA van Maaseik op vraag van de baas!

Sinds 1937 met grenzeloze toewijding uitgebouwd door Mw  PHILIPS Louisette (dochter van Arthur)  en later “meesterlijk” bijgestaan door haar echtgenoot VRANCKX Francis tot 30 juni 1975 zijnde de tweede generatie. De volksheid van Louisette en de betere “meester” van Francis waren hun troeven.

Sinds 1 juli 1975 werd dit kantoor beheerd door de derde generatie, nl. VRANCKX Joë (jongste zoon van Louisette en Francis) met echtgenote Greta, beiden door u allen gewaardeerd voor hun dienstvaardigheid en spontaniteit. Joë offerde zijn militaire carrière op om het voortbestaan van de “familie zaak” even veilig te stellen! Hij opteerde bewust voor kleinschaligheid, specialisatie en persoonlijke service. Dus geen kantoor met vele bedienden en vele nevenactiviteiten.

Op 1 januari 1988 werd de één mans zaak omgevormd in de  NV Verzekeringen Joë Vranckx.

Sinds 1 januari 1990 werd de verzekeringsportefeuille van collega Moubax Mathieu uit Kinrooi geïntegreerd. Mathieu’s vakbekwame medewerking is officieel geëindigd op zijn 65ste verjaardag nl. in het jaar 2000.Toch  neemt hij zich nog steeds de tijd om wekelijks het kantoor  binnen te springen met kleine dienstvaardigheden ten gunste van zijn ex-klanten…….. een voorbeeld van betrokkenheid!

Vanaf 2001 werkt Yoeri VRANCKX officieel mee als zelfstandige zaakvoerder, dit na jaren voorbereiding en maturisatie.

Op 1 april 2007 werd de NV omgevormd naar een BVBA Verzekeringen Vranckx.

Op 19 november 2008  bestaat het kantoor exact  100 jaar !!!

Dit uitzonderlijk feit  in de verzekeringswereld hebben wij bewust NIET met veel “taptoe” gebeuren gevierd. Wel werd aardig geïnvesteerd in de toekomst.

Vooreerst heeft VRANCKX Yoeri officieel het roer overgenomen, zijnde de vierde generatie! Op eigen initiatief zorgde hij voor de nodige kennis en ervaring (thans zowel erkend verzekerings-, krediet- als vastgoedmakelaar).

Ten tweede werd het kantoor overgebracht begin november 2008 naar het nieuwe historische pand, genaamd  “Het Stenen Huys”  gelegen op de Bosstraat , 21, te Maaseik . Persoonlijk vind ik dit een moedig en prachtig privé initiatief van Yoeri. Aldus geeft hij enerzijds  meer uitstraling aan het kantoor en tracht hij anderzijds het schaarse erfgoed van de Stad Maaseik op te waarderen! Ik hoop dat dit lukt tot voldoening en trots van ieder rechtgeaarde Maaseikenaar!

Tot slot koester ik de stille hoop nog lang te kunnen medewerken, ondanks mijn status van “gepensioneerde”! Wie weet ken ik nog het geluk om mijn kennis, ervaring en waarden geleidelijk aan de vijfde generatie te mogen overbrengen.

VRANCKX Joë   1/8/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !